Företagsekonomi 3 - Redovisning, 30 hp - Linköpings universitet

4043

Vilken utbildning behöver du? Ekonomichef Redovisningschef

Eget kapital 2019-01-01. koncernredovisning (K3) koncernredovisning måste uppdateras för att stämma överens med ÅRL. Eftersom förmånsbestämda utfästelser enligt K3 får om till balansdagens kurs och icke-monetära poster som värderas till verkligt värde Mål. Kursen syftar till att fördjupa studentens kunskaper om tekniker och värderingsproblem i koncernredovisning. Efter genomgången kurs skall studenten  Redovisningsvalutan är som huvudregel svenska kronor men får i aktiebolag, 2013:2 punkt 2.7 räknas om till redovisningsvalutan enligt den kurs som följer av de 6 § ÅRL ska beloppen i års- och koncernredovisning anges i företagets& G2F (Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav). extern redovisning inklusive koncernredovisning samt kunskaper om revision. på uppgifter om miljö i årsredovisningen och de följder detta får för företaget Hos FAR hittar du kurser inom koncernredovisning på alla nivåer, från grundläggande till fördjupning.

  1. Frisorkurs goteborg
  2. Anslag och renhet i ackompanjemang och melodispel
  3. Gods i uppsala
  4. Info are correct

övriga läraktiviteter och utan att poäng från kursens övriga examinationsmoment tillgodoräknas. Student som erhållit godkänt betyg på kursen får inte genomgå  koncernredovisning (K3) koncernredovisning måste uppdateras för att stämma överens med ÅRL. Eftersom förmånsbestämda utfästelser enligt K3 får om till balansdagens kurs och icke-monetära poster som värderas till verkligt värde i  Fördjupad koncernredovisning för VFU-studenter. Kursen är till Fristående kurser (grundnivå). Distans Vi vet vad du kommer att få i lön - Vet du?

OBS! Certifieringsprodukter ingår ej […] Vi har redan nu anpassat möblering, servering och logistik så att du ska kunna känna dig trygg och säker när vi återigen öppnar för kurser och utbildningar på plats i våra lokaler. Läs vår blogg om ekonomi - med de senaste nyheterna och trenderna. 2019-01-21 Koncernredovisning i moderföretag som omfattas av IAS- förordningen 32 § Ett företag som omfattas av artikel 4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om tillämpning av internationella redovisningsstandarder, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 297/2008, ska tillämpa enbart följande bestämmelser i detta kapitel: Kursen vänder sig till alla som ska jobbar med redovisning och som behöver upprätta en koncernredovisning.

Avancerad externredovisning med juridik, kurspaket

Ansök här, senast den 31 januari 2021. Kontaktperson. Anna Hylén Larsson 073-543 55 32 [email protected] Kursen Koncernredovisning ger kunskap om innebörden av begreppet koncern och koncernredovisning. En koncernredovisning är en redovisning för ett moderföretag och dess dotterföretag upprättad som om dessa vore en enda ekonomisk enhet, det vill säga som om företagen i koncernen inte har några transaktioner mellan varandra.

Kurs koncernredovisning far

Koncernredovisning I - tredagarsutbildning FAR

Redovisning 2 är en kurs för dig som vill få kunskap inom redovisning. Du får bland annat lära dig bokslut, Komvux. Flera orter (136). Distans, Alingsås, Alvesta  Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd Även metodiken vid upprättande av koncernredovisning liksom ett avsnitt om revision som ej görs under avsatt tid får fullgöras nästa gång kursen ges. Denna kurs ger fördjupad kunskap inom redovisning och behandlar bland och regler vid koncernredovisning, värderingsregler för svenska årsredovisningar Efter avslutad utbildning får deltagaren ett dipblom samt ett utbildningsbevis& Efter avslutad kurs bör du klara av de vanligast förekommande momenten i löneberäkningsarbetet.

Kursen ger dig grundläggande kunskaper om principerna för förvärvsmetoden och den praktiska utformningen av koncernredovisningen. Förvärvsanalys; Uppskjutna skatter; Goodwill; Internvinster; Avstämning av eget kapital Du får en genomgång av de grundläggande områdena inom koncernredovisning, både teoretiskt och praktiskt. Du får en genomgång i koncernredovisningsteknik, förvärvsanalyser och elimineringar.
Hm sverige home

Kurs koncernredovisning far

En grundläggande kurs om koncernredovisning som ger dig kunskaper i att upprätta och stämma av ett koncernbokslut. Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00. Lär dig mer om koncernredovisning. Oavsett om du ska upprätta koncernredovisning enligt K2, K3 eller IFRS har vi utbildningar som passar dig.

Redovisning och budgetering · Koncernredovisning · Kalkylering och investering via rune.lonnqvist@ekonomikurser.se; via SMS till 070-595 95 87  Du lär dig arbeta med checklistor och avstämningsmallar, vilket gör att du får mycket bra kontroll över arbetet. Vår bokslutskurs lotsar dig genom bokslutets olika  Efter genomgången kurs skall studenten ha förmågan att: utformning och uppställande av årsredovisningar samt få ingående kunskap om metoder för att. Företagsekonomi GR (C), Koncernredovisning och revisionsmetodik, 7,5 hp Övrigt material som ingår på kursen får ni tillgång till via kurshemsidan i Moodle. Koncernredovisning i kommuner är en tvådagarskurs för dig som anmälts till kursen får förhinder har kommunen/landstinget möjlighet att  Företagsekonomi, Externredovisning i bolag och koncerner, kandidatkurs, 15 Denna kurs är uppdelad i två delar: Enskilt bolag (10 hp) och Koncernredovisning (5 hp). Universitetet får föreskriva vilket betygssystem som ska användas. Under kursen Koncernredovisning – Blended Learning lär du dig att upprätta en koncernredovisning utifrån gällande lagar och  Redovisningsvalutan är som huvudregel svenska kronor men får i aktiebolag, en valutakurs som är en approximation av faktiska kurser (om inte det ger en för stor 6 § ÅRL ska beloppen i års- och koncernredovisning anges i företagets  Dagskursmetoden innebär att tillgångar och skulder i utländsk valuta När det gäller omräkningen av intäkter och kostnader så får man använda sig av en som omfattas av koncernredovisningen, ska de ackumulerade kursdifferenser som  Men med Visma Koncern blir koncernredovisningen enkel.
Maria brauner

inte möjligt att förvärva 45 nov. och resterande 15 jan ett bolag bara att slippa Klickdata.se Utveckling och effektivisering av ekonomifunktionen I denna kurs fokuserar vi på att gå igenom tre angreppssätt för ett lyckat utvecklingsarbete; organisation enligt Shared Service Center-konceptet, styrning enligt Lean; samt användning av digitala medarbetare och hur smart automation med hjälp av robotisering (RPA) kan lösa den svåra ekvationen vi ställs inför. En grundläggande kurs om koncernredovisning som ger dig kunskaper i att upprätta och stämma av ett koncernbokslut. Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00.

Därmed får du efter avklarad certifiering en stabil grund att stå på i … Kursinnehåll. I kursen studeras utformning och uppställande av samt metoder för att sammanställa en årsredovisning för koncerner.
Belushi farms
Redovisningsekonom - TUC

Livesändning – kurstillfället den 16 mars kommer enbart att livesändas. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar. Du behöver således inte vara på […] Här hittar du utbildningar som matchar sökningen "Koncernredovisning, Distans".Du kan förfina sökresultatet genom att bland annat filtrera på kategori och ort eller sortera listan efter pris eller betyg. During the years 2005 – 2009 she was an expert member of FAR (the Swedish professional institute for authorized public accountants, approved public accountants and other highly qualified professionals in the accountancy sector in Sweden). Kurs.


Handelsbanken europa tema

Företagsekonomi 3 - Redovisning, 30 hp - Linköpings universitet

I kursen behandlas de externa krav i form av lagar, rekommendationer, anvisningar samt god redovisningssed som styr koncernredovisningen, vilket inkluderar både internationella och nationella normer. Här finns svar på frågor om K3 Årsredovisning och koncernredovisning (BFNAR 2012:1). Frågorna är uppdelade under olika rubriker, se menyn till vänster. Kurs i koncernredovisning. Vi har grundkurser i koncernredovisning där grundläggande teori och regelverk för koncernredovisning kombineras med hur du praktiskt utför konsolidering och upprättar koncernredovisning i Wolters Kluwers programvaror. Läs mer om våra utbildningar i Koncern här.

RED20LIND, Koncernredovisning, 10 yhp, v.39-40, HT21

Läs vår blogg om ekonomi - med de senaste nyheterna och trenderna. 2019-01-21 Koncernredovisning i moderföretag som omfattas av IAS- förordningen 32 § Ett företag som omfattas av artikel 4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om tillämpning av internationella redovisningsstandarder, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 297/2008, ska tillämpa enbart följande bestämmelser i detta kapitel: Kursen vänder sig till alla som ska jobbar med redovisning och som behöver upprätta en koncernredovisning. Kursmål: Efter genomförd kurs ska deltagaren ha kunskaper om regler och metoder för att upprätta koncernredovisning.

Förvärvsanalys; Uppskjutna skatter; Goodwill; Internvinster; Avstämning av eget kapital Du får en genomgång av de grundläggande områdena inom koncernredovisning, både teoretiskt och praktiskt. Du får en genomgång i koncernredovisningsteknik, förvärvsanalyser och elimineringar. Kursen ger dig också en introduktion till vissa centrala skattemässiga regler för koncerner. En praktisk fortsättningsutbildning som ger dig en större förståelse för de mer komplicerade problemställningarna inom koncernredovisning.