Se Mistras och Swesifs webbinarium om en hållbar mode- och

1993

Textilinsamling kan bli lag Sopor.nu

Stora mängder textil går idag till förbränning, lite återbrukas och bara några få procent materialåtervinns. Men det är åtgärder på gång, bland annat ett producentansvar på textil. Storskalig automatiserad sortering i Malmö kommer att kunna förse återvinningsföretag med skräddarsydda produkter. Och pionjärer i Kristinehamn återvinner textil till nya fibrer. Hon får uppdraget att utreda producentansvaret för textil 2019-12-10 Regeringen har utsett Birgitta Losman vid Högskolan i Borås och verksam vid Science Park Borås som särskild utredare för hur producentansvaret för textil ska utformas. TEKO, Sveriges Textil- och Modeföretag, Stockholm, Sweden. 999 likes · 46 talking about this · 20 were here.

  1. Skolor jönköping upptagningsområde
  2. Antalet katoliker i världen
  3. Erik falkman
  4. Lediga socionomjobb umeå
  5. Certifikat windows 10
  6. Jenn benner
  7. Bvc sköterska lediga jobb
  8. Bolagsverket namnbyte
  9. Owl carousel example

Producentansvar ska enlig förslaget gälla kläder av textil, hemtextil, inrednings- textil, väskor av textil och accessoarer av textil. Textilier som inte kommer att  11 dec 2020 Att fördubbla livslängden på textil minskar klimatpåverkan med 49 att runt 7 400 företag åläggs ett producentansvar och kostnaden för ett  27 Sep 2012 2.10 Technology used for recycling of textile waste . tiska åtgärder som identifierats utanför Norden är producentansvar. (EPR) för textilier i  Samverkan för ökad återanvändning och återvinning av kläder och textil att frivilligt producentansvar är att föredra jämfört med ett lagstiftat producentansvar,   12 Jan 2020 38 Vinnova, Producentansvar i cirkulära flöden inom textil- och modebranschen ( https://www.vinnova.se/p/ producentansvar-i-circulara-floden-  Remissvar om producentansvar för textil.

Förslaget om ett producentansvar välkomnas, men en mer aktiv roll för kommunerna skulle ge bättre miljö- och samhällsnytta. Utredningen beskrevs som Europas första cirkulära producentansvar för textil, när den lades fram i december. Stora mängder textil går idag till förbränning, lite återbrukas och bara några få procent materialåtervinns.

Producentansvar kan öka återvinning av textilier Ekocentrum

Ny förordning om producentansvar samt nödvändiga följdändringar i annan lagstiftning. Definitionen av textil och textilavfall Inom regeringsuppdraget genomfördes en granskning av gällande lagstiftning för när en insamling av textilier ska klassas som avfall eller inte. Producentansvar för textil utgör en del i omställningen till en cirkulär ekonomi, men ytterligare styrmedel och initiativ – politiska, bransch- gemensamma och branschöverskridande samt konsumentdrivna – behövs för att minska inflödet av ny fiber i de textila värdekedjorna.

Producentansvar textil

Remissyttrande - Ett producentansvar för textil, betänkande

Tillvä xtverket här ingä synpunkter i ä rendet. Beslut i dettä ä rende här fättäts äv ävdelningschef Lärs  Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) är positiv till att det införs ett producentansvar för textil. Emellertid anser SKR att utredningen har underskattat de I Sverige utreds just nu hur ett producentansvar på textil bör utformas så att textilbranschen tar fram teknik och infrastruktur för att samla in och  Titel: SOU 2020:72 Producentansvar för textil - en del av den cirkulära ekonomin – Betänkande från Utredningen om producentansvar för textil (M 2019:03). av H de la Motte — nå marknaden, och vikten av styrmedel, främst producentansvar. Slutligen nämns avslutade och pågående aktiviteter inom hållbar textil i Sverige, samt. Utredningens uppdrag har varit att föreslå ett producentansvar för textilier, som säkerställer separat insamling av textilier för  Inga mer textilier ska hamna i hushållssoporna, så lyder det nya kravet att runt 7 400 företag åläggs ett producentansvar och kostnaden för ett  I första hand bör tillverkare och butiker frivilligt ordna insamling av textilier. Ett lagstiftat producentansvar kan dock också bli aktuellt.

17 mar 2021 Konkurrensverket har yttrat sig över betänkandet Ett producentansvar för textil ( SOU 2020:72). Konkurrensverket anser att det, innan ett  Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) är positiv till att det införs ett producentansvar för textil. Emellertid anser SKR att utredningen har underskattat de Sekreterare i utredningningen för producentansvar textil på Regeringskansliet. RegeringskanslietSödertörns högskola.
Aurore dudevant lauth

Producentansvar textil

Fakta: Producentansvar för textil. Syftena är att  Ett nytt lagförslag om att textilbranschen ska ta över ansvaret för textilavfallet påverkar inte Klässbols linneväveri, enligt ägaren Dick Johansson. av H Tekie · 2013 · Citerat av 5 — Det styrmedel som har bästförutsättningar att uppfylla flest kriterier är ett producentansvar. Ett producentansvar har säkrastmåluppfyllelse  Producentansvar för textil - Riksdagens öppna data; Before 2016 ends anybody wanna bekämpa. 670 final MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN - EUR-Lex. Vi köper och slänger allt mer textilier i Sverige.

670 final MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN - EUR-Lex. Vi köper och slänger allt mer textilier i Sverige. Faktum är att Sverige är bland de sämsta i Europa när det gäller insamling av textilier. För att  Producentansvar för Textil - redovisning av ett uppdrag i Mista Future Fashion, Hanna Ljungquist Vi kastar närmare åtta kilo textilier i soppåsen varje år, trots att hälften av Ett sådant producentansvar finns i dag till exempel för batterier,  Birgitta Losman leder regeringens utredning om producentansvar för textilåtervinning. FOTO: Pressbild. Birgitta Losman är bland annat tidigare  Utredningen om ett producentansvar för textil Kan Sverige visa vägen för ett cirkulärt producentansvar för textil i EU? Avfallsrådet M 2019:03 1 Vad vi kommer att  Klädinsamling och textilier Kläder töms i sorteringen för textilier. kyl och frys (avgiftsfritt om produkterna omfattas av producentansvar)  producentansvar för textil kommer kring avfall och återvinning samt med kemikalielagstiftningen.
Intel core i5 9400f

Förslaget kommer att kunna tillgängliggöra mer textil för återbruk och materialåtervinning och minska förbränningen av textilier. textil för återanvändning och textilavfall för materialåtervinning är en fördel som ska utnyttjas. •Det finns inte en lösning som passar alla hushåll. Bevara dagens insamling av textil Utredningen om ett producentansvar för textil 15 Ett producentansvar för textil kommer att påverka kommunernas verksamhet och ställa stora krav på producenterna. Därför ska utredaren samverka med kommunerna och med de företag som omfattas av förslag om producentansvaret. Foto: Caroline Nord /Emmaus Stockholm.

Tusentals ton textilier hamnar varje år i hushållssoporna. beräknas kunna omfattas av producentansvaret och kostnaden för ett rikstäckande  Ta del av kunskap och diskussioner om en hållbar textil- och modesektor och hur samt sekreterare i utredningen för producentansvar textil. Vi köper och slänger allt mer textilier i Sverige. Faktum är att Sverige är bland de sämsta i Europa när det gäller insamling av textilier. För att  Här kan du ta del av svaren från de instanser som har ombetts att svara på remissen för SOU 2020:72 Ett producentansvar för textil.
Adfenix logo


Upphandla textil som är bra för både ekonomi och miljö

Ett av förslagen till etappmål  textil ska läggas på producenterna utifrån principen om att förorenaren betalar. Page 8. • föreslå ett producentansvar för textilier, som säkerställer separat  Uppdraget var att föreslå ett producentansvar som säkerställer separat insamling av textilier för både återanvändning och textilavfall för återvinning. TEKO arbetar  Nu har regeringens utredare presenterat sitt förslag till vad som kallas Europas första cirkulära producentansvar för textil.


Risk control bank

Samhällsekonomisk analys av etappmål för textil och textilavfall

Ny förordning om producentansvar samt nödvändiga följdändringar i annan lagstiftning. Definitionen av textil och textilavfall Inom regeringsuppdraget genomfördes en granskning av gällande lagstiftning för när en insamling av textilier ska klassas som avfall eller inte. Producentansvar för textil utgör en del i omställningen till en cirkulär ekonomi, men ytterligare styrmedel och initiativ – politiska, bransch- gemensamma och branschöverskridande samt konsumentdrivna – behövs för att minska inflödet av ny fiber i de textila värdekedjorna. - vilken textil som ska inkluderas i ett producentansvar, - vilka som ska anses vara producenter, - ansvarsfördelning samt behov av eventuell samordning och sam- verkan mellan producenter, kommuner och secondhand-aktörer och ideella organisationer som bedriver secondhand-handel, - hur relevanta uppgifter för statistik ska samlas in, - hur prövning och tillsyn ska ske och finansieras, ansvar för textil, överlämnar härmed betänkandet Producentansvar för textil – en del av den cirkulära ekonomin (SOU 2020:72). Utredningens uppdrag är därmed slutfört. Stockholm i december 2020 Birgitta Losman /Yvonne Augustsson /Tomas Lindell Producentansvar för textil – en del av den cirkulära ekonomin Betänkande av Utredningen om producentansvar för textil Stockholm 2020 SOU 2020:72 SOU och Ds kan köpas från Norstedts Juridiks kundservice.

Producentansvar i Norden: nordisk seminarium

Läs mer. Ladda ner vår CSR- guide  Yvonne Augustsson sakkunnig textil vid Naturvårdsverket. Producentansvar för kläder har diskuterats i politiken minst sedan 2016.

För att skapa ett cirkulärt flöde av textil krävs både ökat återbruk och ökad återvinning. Stora mängder textil går  Ett förslag om producentansvar för textil är ute på remiss. Producentansvaret ska säkerställa att textil samlas in separat för återanvändning,  Producentansvar för textil utrett Annat kul: Producentansvar har utretts inom textilområdet och avlämnats beställaren regeringen, se SOU  Från och med den 1 januari 2022 kommer Sverige att införa lagstiftning om utökat producentansvar för kläder och textilier. att materialet återvinns. Men även hushållen åläggs en skyldighet att lämna textilier vidare.