Källkritisk metod - Stagneliusskolan

3466

Källkritiska frågor - Miss Site

Detta gäller inte minst information på internet, där vem som helst kan publicera vad den vill. kritiskt granska och värdera källor och anspråk och att kunna inse konsekvenserna av vad man väljer att lita på krävs för att kunna ta en aktiv del i det demokratiska samhället. I de reviderade läroplanerna, kursplanerna och ämnesplanerna för grundskolan och gymnasieskolan läggs ökad vikt vid att stärka elevernas digitala kompetens. Elever i de högre stadierna eller på högskola har under sin studietid blivit uppmärksammande på vikten av att utvärdera information och vikten av att läsa kritiskt. Trots det verkar få elever använda sig av information om en text för att tolka texten, som till exempel att granska url-länken. När du söker information är det viktigt att du kritiskt granskar källorna du hittar. Grunden i källkritisk granskning kan sammanfattas med nedanstående frågor.

  1. Sd p30 pro
  2. Owl carousel example
  3. Hjullastare godshantering prov
  4. Studera till tandskoterska

Hur man kan värdera och bearbeta källor och information. 4–6 Biologi, fysik och kemi: Tolkning och granskning av information med koppling till biologi i faktatexter och tidningsartiklar Historia: Kritiskt granska tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap, använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer, använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används. Innehåll 2019-09-27 Betydelsen av att kritiskt granska information innan det delas med någon annan måste verbaliseras. Bedömning av kritisk läsförmåga med utgångspunkt i ett sociokognitivt perspektiv (Westlund, 2013) I ett sociokognitivt perspektiv kopplas undervisning i kritisk läsning ihop med formativ bedömning. 2017-03-13 När du söker information är det viktigt att du kritiskt granskar källorna du hittar.

1.

Källkritik - Universitetsbiblioteket lnu.se

använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används. Svenska. Åk 7–9 Till skillnad från övriga tre SO-ämnen kräver historieämnet dock att eleverna ska kunna använda historiska källor för att dra “slutsatser om människors levnadsvillkor” och arbetet med källor i historia syftar till att eleverna ska kunna “kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap”.

Kritiskt granska källor

Källkritik på nätet Stockholms Stadsbibliotek

Att kritiskt granska en källa är ett sätt för dig att bilda dig en uppfattning om en källas trovärdighet, syfte och ursprung.

Resultaten av  Eleven kan värdera och granska källor kritiskt, tillämpa regler för citat och referatteknik samt i huvudsak följa skrift språkets normer för språkriktighet. Eleverna  Använd Geoskolan till övningar i att värdera fakta och därigenom utveckla förmågan att kritiskt granska källor. Här finns goda möjligheter att träna eleverna i att  Media Smart erbjuder gymnasieelever en digital utbildning där eleverna kan fördjupa sig i mediekommunikation, att kritiskt granska källor samt företagsekonomi  Vad säger dikten? Mål: Att kunna tolka, kritiskt granska olika källor och värdera dem Material: Dikt av Anna Maria Lenngren Några ord till min kära dotter, ifall jag   Eleven kan värdera och granska källor kritiskt, tillämpa regler för citat- och referatteknik samt i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet. Eleverna  Kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap.
Jas långholmen

Kritiskt granska källor

Detta program är en del av UR:s koncept Genomskåda - fem sätt att greppa din omvärld. Granska två artiklar från Wikipedia med hjälp av frågorna. bygger på att eleverna har den grundläggande kunskap om Wikipedia som de får i lektionen Undersök Wikipedia som källa. De ska även ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, Undersök, granska och använd digitala källor. Konsument och producent av digitala källor. Ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till olika typer av digitala källor handlar inte bara om att lära sig använda och förstå digitala medier och olika plattformar som konsument.

2017-03-13 När du söker information är det viktigt att du kritiskt granskar källorna du hittar. Grunden i källkritisk granskning kan sammanfattas med nedanstående frågor. kritiskt granska och värdera källor och anspråk och att kunna inse konsekvenserna av vad man väljer att lita på krävs för att kunna ta en aktiv del i det demokratiska samhället. I de reviderade läroplanerna, kursplanerna och ämnesplanerna för grundskolan och gymnasieskolan läggs ökad vikt vid att stärka elevernas digitala kompetens. Källor och metod Exempel på uppgift med både slutna och öppna frågor Förmåga enligt Lgr -11 Uppgiftens utgångspunkt är undersöka elevens förmåga att kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap Kunskapskrav enligt Lgr -11 Det kunskapskrav som uppgiften är tänkt att pröva är Källkritik Publicerad: 01 januari 2018 Tema: Källkritik, Mediekunskap Källkritik. I Mediekompass skrivarskola hittar du Publicistguiden med texter om media, journalistik och det journalistiska skrivandet: Länk!
Liljeholmen swedbank

reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang  Ha kunskap och färdigheter i att skriva och granska vetenskapliga artiklar, genom att skriva och att kritiskt granska sitt eget och andras arbete. Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som an Källkritik innebär att kritiskt granska källmaterial och göra en bedömning av Det är därför bra att alltid ta reda på mer om samma händelse fast från olika källor. 29 apr 2020 Denna checklista är en hjälp för att kritiskt granska en text. 1. Verkar innehållet vettigt? Stämmer fakta? Dubbelkolla med andra källor.

Jag läser ju en artikel på wikipedia för att få upplysningar. Jag kan inte bedriva källkritik eftersom jag saknar en massa information om vem som skrivit artikeln. ning av att källan granskas, värderas och tolkas i relation till något. Källhanteringens arbetsgång kan illustreras i en figur.
Sörmländska uttryckDen källkritiska metoden - Mikoteket

4 mars 2021 — Kommer den från en källa som är pålitlig och som tidigare har levererat ta reda på sanningen genom att granska uppgifter och värdera källor. Det är välkänt att starka känslor försvårar för oss att tänka kritiskt och rationellt. Källkritik är en vetenskaplig metod som framförallt används inom historievetenskapen. Syftet med källkritik är som namnet anger, att kritiskt granska sin källa.


Är bostadsrättslagen tvingande

Källkritik - V8-biblioteken

En tillförlitlig källa är en källa du kan lita på. Om informationen du får från en källa handlar om fakta behöver du alltid vara säker på att den är sann. När du gör en källkritisk granskning kan du fråga: Att kritiskt granska en källa är ett sätt för dig att bilda dig en uppfattning om en källas trovärdighet, syfte och ursprung. Det är viktigt att du som student utvecklar ett källkritiskt förhållningssätt och kan värdera och kritiskt tolka de källor och publikationer du vill använda dig av. kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap, använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer, använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används. Innehåll det därför viktigt att man lär sig värdera och kritiskt granska källor.

Vad är källkritik?” - DiVA

27 mars 2016 — Det är också nödvändigt att eleverna utvecklar sin förmåga att kritiskt granska fakta och förhållanden och att inse konsekvenserna av olika  Massmediebilders budskap och påverkan och hur de kan tolkas och kritiskt Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i källor och. Att granska omvärlden är en förmåga vi är födda med och som både djur och hjälpa oss att mer kritiskt granska källor och information, både i vardag och skola. I dagens stora informationsflöde har läraren och skolbibliotekarien en viktig uppgift i att lära eleverna att kritiskt granska och värdera innehåll och källor,  Varför kritiskt tänkande är viktigt - Källkritik - viktigt att kritiskt granska källor, kunna veta om den är giltig, äkta, tillgänglig. - Resultat - viktigt att kritiskt granska​  Kritisk granskning och värdering av källor är av högsta vikt vid akademiskt En källa kan vara till exempel en artikel, en bok, en webbsida, ett citat från en  Källkritik innebär att kritiskt granska källmaterial och göra en bedömning av trovärdigheten i vinklingen eller påståendena som ges i en informationskälla. av L Cederquist · 2017 — Källkritik består av fyra huvudsakliga kriterier som en bör förhålla sig till när en kritiskt granskar information. Den källkritiska regeln kan uttrycka såhär: varje källa​  21 jan.

1 jul 2015 källor ge sin bild, och där forskare i ett senare skede uttalat sig kritiskt mot Det rimmar illa med mediernas uppgift att granska makten. 17 maj 2018 Ger dig verktyg att bekämpa ”alternativ kunskap” och själv kunna kritiskt granska påståenden senare i -Referenser från vetenskapliga källor. 21 jan 2018 Bi använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor Söka information och kritiskt granska källor. 10 mar 2014 vs Commission Report – kritisk granskning av källor! att hantera och granska information så måste ni visa att ni kan granska båda källorna! 13 mar 2018 Både för dig som vill förstå men även för dig som vill komma till grunden med dina källor. Elin Sporrong, författare av ”Kritisk tänkande – i teori och praktik”, ger 3 viktiga steg för att kunna granska information (och va När du söker information är det viktigt att du kritiskt granskar källorna du hittar.